godlo bip logo logo e uslugi

                                                                              

logo1alo

Facebook Image

11 stycznia 2019r. w naszej szkole odbyło się kolejne spotkanie Koła Biologicznego z uczniami klas 8. Temat zajęć brzmiał: Podstawowe zasady dziedziczenia cech u człowieka: jak analizować rodowody i rozwiązywać zadania genetyczne. Było to drugie spotkanie dotyczące genetyki. Zajęcia miały charakter ćwiczeniowy. Nasi Goście, wykorzystując wiedzę teoretyczną z poprzedniego spotkania, doskonalili umiejętność rozwiązywania zadań genetycznych.
Następne spotkanie zaplanowane jest na 25 stycznia. Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie www.1alo.org. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ósmoklasistów.

   

Nasze zbiory wzbogaciły się o nowe tytuły zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wśród nich można znaleźć najnowsze kryminały, literaturę fantasy oraz obyczajową, zarówno polskich jak i zagranicznych autorów. Zapraszamy do wypożyczania. Lista niektórych nowości dostępna tutaj.

Zapraszamy do przeczytania recenzji Marty Lamkiewicz z kl. IIIb na temat książek "Diabelskie Maszyny cz. 1" i "Diabelskie Maszyny cz. 2"

Koło Biologiczne I Akademickiego LO

serdecznie zaprasza

uczniów klas ósmych na kolejne spotkanie, które odbędzie się:

11 stycznia 2019r. o godzinie 16.15 w sali nr 43 (II piętro).

Temat najbliższych zajęć:

Podstawowe zasady dziedziczenia cech u człowieka: jak analizować rodowody i rozwiązywać zadania genetyczne

2 stycznia 2019r. w ramach projektu I ALO Seniorom cztery wolontariuszki z naszej szkoły odwiedziły dom spokojnej starości „Za Falochronem” na Witominie. Dziewczęta przygotowały prezentacje o obyczajach i tradycjach świątecznych w różnych krajach. Na zakończenie jedna z uczennic odczytała opowiadanie M. Malińskiego pt. Czwarty król. Było to pierwsze z cyklu planowanych spotkań z Pensjonariuszami domu.

    

17 grudnia 2018r. o godz. 6.00 przy pomniku Ofiar Grudnia '70. władze miasta Gdyni oraz mieszkańcy, a wśród nich poczet sztandarowy naszej szkoły wraz  z p. Dyrektor Lidią Łączyńską wzięli udział w obchodach 48tej rocznicy wydarzeń grudniowych.

"12 grudnia 1970 roku Władysław Gomułka poinformował Polaków o wprowadzanych zmianach cen towarów. Władze komunistyczne liczyły na to, że niezadowolone z podwyżek społeczeństwo pogodzi się wkrótce z nowymi cenami. Stało się jednak inaczej. Wybuchł strajk. Jako pierwsi zaprotestowali robotnicy z gdańskiej stoczni im. Lenina. Gdyńscy dokerzy i robotnicy ze Stoczni im. Komuny Paryskiej przystąpili do strajku 16 grudnia. Tego samego dnia wicepremier Stanisław Kociołek wezwał ich, aby następnego dnia rano stawili się w pracy. 17 grudnia na ulicach miasta rozegrała się tragedia. W kierunku robotników, idących ze stacji kolejki SKM Gdynia Stocznia do zablokowanej stoczni i portu, padły strzały. Do stoczniowców idących do pracy strzelało wojsko i milicja. Starcia odbywały się przy przystanku SKM , na placu Kaszubskim i ówczesnym Wzgórzu Nowotki. Wśród zabitych były też dzieci, które idąc do szkół, trafiły w sam środek masakry. Oficjalnie zginęło 18 osób, ale w rzeczywistości ofiar było dużo więcej." - (źródło: www.gdynia.pl)

    

Nasze uczennice Natalia Ostrowska z klasy 2b i Kornelia Orlicka z klasy 1b1 biorą udział w 6 edycji projektu "Chemia bez granic". Jest to cykl zajęć laboratoryjnych, podczas których uczniowie szkół średnich oraz klas III gimnazjum mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia chemiczne. Zajęcia, prowadzone są przez studentów z Koła Naukowego, odbywają się pod opieką nauczyciela akademickiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Podczas zajęć uczestnicy poznają techniki pracy w laboratorium, uczą się projektować doświadczenia, rozwiązywać problemy, formułować swoje obserwacje i wyciągać wnioski na ich postawie. Dzięki udziałowi w zajęciach chemia staje się namacalna – uczestnicy mają szansę zobaczyć, jak w rzeczywistości przebiegają reakcje, o których wcześniej jedynie słyszeli. „Chemia bez granic” to także wprowadzenie w świat studiów i ich specyfiki, a tym samym oswajanie młodych pasjonatów z tym, co czeka ich po maturze. Zagadnienia realizowane podczas 6. edycji projektu podzielono na cztery bloki tematyczne:

  • Chemia nieorganiczna: analiza jakościowa składu roztworów
  • Chemia analityczna: miareczkowanie alkacymetryczne, oznaczanie twardości wody oraz chromatografia cienkowarstwowa
  • Elektrochemia i reakcje redoks: ogniwa galwaniczne, elektroliza, korozja stali
  • Chemia organiczna: rozróżnianie: węglowodorów nasyconych i nienasyconych, alkoholi mono- i polihydroksylowych, aldehydów i ketonów, otrzymywanie aldehydów, badanie właściwości redukujących związków organicznych, badanie właściwości białek.

Natalii i Kornelii serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się do projektu i poznawania chemii w praktyce.

Ewa Wernikowska - Narloch

    

8 grudnia 2018 roku nasze uczennice Natalia Szczygieł i Natalia Zabłotna z klasy IIIB wzięły udział w warsztatach chemicznych pod hasłem "Między teorią a praktyką". Warsztaty organizowane w ramach projektu Zdolni z Pomorza, do których nasze uczennice zostały wybrane z wielu aplikujących. Warsztaty wzbudziły wiele entuzjazmu u uczestniczek i dały ogromną wiedzę praktyczną. Gratulujemy udziału i cennej wiedzy!

Ewa Wernikowska - Narloch

     

W listopadzie odbyły się w naszym liceum trzy debaty niepodległościowe. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich debatowali nad znaczeniem patriotyzmu w życiu współczesnego człowieka. Uczestnicy debat wysłuchali też pieśni i poezji patriotycznej w wykonaniu uczniów klas: IC, IIB i IIIE, przygotowanych przez p. Ewę Gobis.

    

23 listopada 2018r. odbyło się w naszej szkole kolejne spotkanie Koła Biologicznego z uczniami klas 8. Temat zajęć brzmiał: Nauka w mediach: świadomość ekologiczna społeczeństwa. Członkowie Koła zaprezentowali m. in. korzyści płynące z segregacji śmieci, zasady ekologicznego stylu życia, czym jest tzw. zdrowa żywność, prowadzenie gospodarstwa ekologicznego. Nasi Goście coraz aktywniej biorą udział w spotkaniach. Następne spotkanie zaplanowane jest na 7 grudnia. Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie www.1alo.org. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ósmoklasistów.

     

Koło Biologiczne serdecznie zaprasza na zajęcia uczniów klas ósmych szczególnie zainteresowanych biologią, ale również takich, którzy mają trudności z przedmiotem. Treści realizowane na zajęciach będą miały na celu poszerzanie wiadomości, które uczniowie już posiadają, a także dadzą możliwość poznania zagadnień wykraczających poza program nauczania przeznaczony dla szkoły podstawowej. W ramach zajęć przewidywane są również wykłady dr Marty Kras, pracownika Wydziału Biologii UG.

Koło Biologiczne serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie uczniów klas ósmych, które odbędzie się 23 listopada 2018 roku o godzinie 16.15 w sali nr 43 (II piętro).

Tematem najbliższych zajęć będzie: „Nauka w mediach: świadomość ekologiczna społeczeństwa".

Beata Ulczyńska

   
© I ALO