godlo bip logo logo e uslugi

                                                                              

logo1alo

Facebook Image

Biografie literackie:

 Andrzejewski Jerzy

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Baczyński Krzysztof Kamil

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Baldwin James Sadkowski W. 1985: James Baldwin. Czytelnik, Warszawa: 93 ss.  Balzak Honore

Lukacs G. 1951: Balzak, Stendhal i Zola. „Książka i Wiedza”, Warszawa: 66 ss.

 Becket Samuel

­Błoński J., Kędzierski M.1982: Samuel Beckett. Czytelnik, Warszawa:125 ss.

 Borges Jorge Luis

Kalicki R. 1980: Jorge Luis Borges. Czytelnik, Warszawa: 151 ss.

 Boy-Żeleński Tadeusz

Sterkowicz S. 1974: Tadeusz Boy-Żeleński. Lekarz—pisarz—społecznik. Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, Warszawa: 330 ss.

Natanson W. 1983: Boy-Żeleński: opowieść biograficzna. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 497 ss.

Trznadel J. 1998: Kolaboranci. Tadeusz Boy-Żeleński i grupa komunistycznych pisarzy we Lwowie 1939-1941. Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów: 550 ss.

 Brandys Kazimierz

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Bratny Roman

Macużanka Z. 1982: Roman Bratny. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 173 ss.

 Brecht Bertold

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

Szydłowski R. 1973: Bertold Brecht: profile. Wiedza Powszechna, Warszawa: 667 ss.

Szydłowski R. 1985: Bertold Brecht. Czytelnik, Warszawa: 139 ss.

 Breza Tadeusz

Dąbrowski M. 1982: Tadeusz Breza. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 213 ss.

Bełkot J. 1980: Rozpad i trwanie: o prozie Tadeusza Brezy. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź: 302 ss.

Drewnowski T. 1969: Breza. Agencja Autorska i Dom Książki, Warszawa: 57 ss.

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Broniewski Władysław

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Brzechwa Jan

Skrobiszewska H. 1965: Brzechwa. Agencja Autorska, Warszawa: 83 ss.

 Camus Albert

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Conrad Joseph

Koc B. 1977: Conrad: opowieść biograficzna. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 345 ss.

Braun A. 1972: Śladami Conrada. Czytelnik, Warszawa: 691 ss.

Dąbrowska M. 1959: Szkice o Conradzie. Państwowy Instytut Wydawniczy., Warszawa: 193 ss.

 Czechow Antoni

Bezimienna miłość: opowieści z życia pisarzy rosyjskich: A. Puszkin, M. Lernontow, I. Turgieniew, F. Dostojewski, A. Czechow, L. Tołstoj. 1977: Wydawnictwo „Progress”, Moskwa: 268 ss.

Jermiłow Wł. 1951: Antoni Czechow. 1860-1904. Państwowy Instytut Wydawniczy, Kraków: 347 ss.

 Czeszko Bogdan

Makowiecki A. 1972: Czeszko. Agencja Autorska i Zjednoczenie Księgarstwa, Warszawa: 50 ss.

 Dante

Papini G. 1958:  Dante żywy. PAX, Warszawa: 244 ss.

 Dąbrowska Maria

Bartelski L. 1966: Dąbrowska. Agencja Autorska, Warszawa: 76 ss.

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Dickens Karol

Dobrzycka I. 1972: Karol Dickens. Wiedza Powszechna, Warszawa: 324 ss.

 Dostojewski Fiodor

Brzoza H. 1984: Dostojewski — myśl, a forma. Wydawnictwo łódzkie, Łódź: 216 ss.

Mackiewicz-Cat S. 1979: Dostojewski. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa: 196 ss.

Bezimienna miłość: opowieści z życia pisarzy rosyjskich: A. Puszkin, M. Lernontow, I. Turgieniew, F. Dostojewski, A. Czechow, L. Tołstoj. 1977: Wydawnictwo „Progress”, Moskwa: 268 ss.

Okrutny talent> Dostojewski we wspomnieniach, krytyce i dokumentach. 1984: Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław: 371 ss.

 

Eluard Paul

Waczków J. 1983: Paul Eluard. Czytelnik, Warszawa: 123 ss.

 Filipowicz Kornel

Maciąg W. 1972: Filipowicz. Agencja Autorska i Zjednoczenie Księgarstwa, Warszawa: 64 ss.

 Fredro Aleksander

Natanson W. 1981: Sekrety fredrowskie. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 184 ss.

Pigoń S. 1956: W pracowni Aleksandra Fredry. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 338 ss.

Wyka K. 1968: Aleksander Fredro. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 86 ss.

 Gałczyński Konstanty Ildefons

Drawicz A. 1973: Konstanty Ildefons Gałczyński. Wiedza powszechna, Warszawa: 291 ss.

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Goethe Johann Wolfgang

Szaginian M. 1952: Goethe. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 264 ss.

Szyrocki M. 1981: Johann Wolfgang Goethe. Wiedza Powszechna, Warszawa: 314 ss.

 Gogol Mikołaj

Modzelewska N. 1952: Mikołaj Gogol: 1809-1852. Książka i Wiedza, Warszawa: 104 ss.

 Gombrowicz Witold

Siedlecka J. 1987: Jaśnie panicz. Wydawnictwo Literackie Kraków, Kraków: 347 ss.

Jarzębski J. 1982: Gra w Gombrowicza. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 514 ss.

Głaz K. 1989: Gombrowicz w Vence i inne wspomnienia. Wydawnictwo Literackie, Kraków: 253 ss.

Łapiński Z.(wybór i oprac.) 1984: Gombrowicz i krytycy. Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław: 847 ss.

 Gorki Maksym

Roskin A. 1951: Maksym Gorki. Książka i Wiedza, Warszawa: 145 ss

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Grass Gunter

Światłowski Z. 1987: Gunter Grass. Czytelnik, Warszawa: 134 ss.

 Hamsun Knut

Rogalski A. 1981: Knut Hamsun. Czytelnik, Warszawa: 126 ss.

 Heine Henryk

Stern I. 1951: Henryk Heine: poeta rewolucji. Książka i Wiedza, Warszawa: 42 ss.

 Hemingway Ernest

Hemingway E. 1979: Sygnowano: Ernest Hemingway: artykuły i reportaże 1920-1956. Iskry, Warszawa: 462 ss.

Machal D., Machal I. 1980: Hemingway reporter. Wydawnictwo „Śląsk“, Katowice: 433 ss.

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Heine Henryk

 Stern I. 1951: Henryk Heine. Poeta rewolucji. Książka i Wiedza, Warszawa: 43 ss.

Hłasko Marek

Rudnicki B. 1983: Marek Hłasko. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 217 ss.

 Ibanez Vicente Blanco

Sawicki P. 1978:Twórczość literacka Vicente Blanco Ibaneza i jej recepcja w Polsce. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 193 ss.

 Iwaszkiewicz Jarosław

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych: Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Jastrun Mieczysław

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Jesienin Sergiusz

 Watała E., Woroszylski W. :1982 Życie Sergiusza Jesienina. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 561 ss.

 Kasprowicz Jan

Warneńska M. 1961: Śladami pisarzy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 305 ss.

 Kochanowski Jan

Grzeszczuk S. 1981: Kochanowski i inni: studia, charakterystyki i interpretacje. Wydawnictwo Śląsk, Katowice: 528 ss.

Szmydtowa Z. 1985: Jan Kochanowski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 105 ss.

Rytel J. 1974: Jan Kochanowski. Wiedza Powszechna, Warszawa: 284 ss.

Jastrun M. 1955: Poeta i dworzanin: rzecz o Janie Kochanowskim. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 543 ss.

Ulewicz T. 1948: Świadomość słowiańska Jana Kochanowskiego: z zagadnień psychiki polskiego renesansu. Seminarium Historii Literatury polskiej UJ, Kraków: 198 ss.

Pelc J. 1987: Jan Kochanowski. Szczyt Renesansu w literaturze polskiej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 591 ss.

Barycz H. 1981: Z Zaścianka na Parnas: drogi kulturalnego rozwoju Jana Kochanowskiego i jego rodu. Wydawnictwo Literackie, Kraków: 397 ss.

 Kołłątaj Hugo

Ostrowski A. 1946: Hugo Kołłątaj: ojciec demokracji polskiej. Czytelnik, Warszawa: 53 ss.

  Konopnicka Maria

Romankówka M. 1972: Maria Konopnicka jako krytyk i recenzent. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków: 37 ss.

Brodzka A. 1959: Maria Konopnicka. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 56 ss.

Słomczyńska J. 1946: Maria Konopnicka: życie i twórczość. Wydawnictwo Poligrafika, Łódź, 285 ss.

Szypowska M. 1985: Konopnicka, jakiej nie znamy. GLOB, Szczecin: 638 ss.

Warneńska M. 1961: Śladami pisarzy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 305 ss.

 Korczak Janusz

Jaworski M. 1977: Janusz Korczak. INTERPRESS, Warszawa: 204 ss.

 Korzeniowski Józef Conrad

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Kościuszko Tadeusz

Papee Stefan [?]: Tadeusz Kościuszko w literaturze polskiej: antologia 1746-1946.

Nakładem Księgarni ST. Kamińskiego, Warszawa:142 ss.

 Kosidowski Zenon

Macużanka Z. 1972: Kosidowski. Agencja Autorska i Zjednoczenie Księgarstwa: 38 ss.

 Krasicki Ignacy

Cazin P. 1983: Książe Biskup Warmiński Ignacy Krasicki 1735-1801. Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn: 464 ss.

Maciąg W. 1984: Życie Ignacego Krasickiego: zapisy i domysły. Czytelnik, Warszawa: 372 ss.

 Krasiński Zygmunt

Libera Z. 1968: Zygmunt Krasiński. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 78 ss.

1960: Zygmunt Krasiński: w stulecie śmierci. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 254 ss.

Sudolski Z. 1974: Zygmunt Krasiński. Wiedza Powszechna, Warszawa: 405 ss.

Witkowska A. 1980: Wielcy Romantycy Polscy: sylwetki: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid. Wiedza Powszechna, Warszawa: 288 ss.

 Kraszewski Józef Ignacy

Dąbrowska M. 1955: Tytan pracy. Opowieść o Józefie Kraszewskim. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 253 ss.

Burkot S. 1967: Powieści współczesne (1863-1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wydawnictwo Literackie, Kraków: 226 ss.

Trepiński A. 1986: Józef Ignacy Kraszewski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa:142 ss.

Trepiński A. 1970: Romans Kraszewskiego z Wiedenką. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 186 ss.

1985: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 382 ss.

 Kruczkowski Leon

Macużanka Z. 1976: Leon Kruczkowski. Iskry, Warszawa: 83 ss.

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Lenartowicz Teofil

Nowakowski J.1973: A ślad po mnie - pieśń złota... Teofil Lenartowicz. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 378 ss.

 Lermontow Michał

1977: Bezimienna miłość: opowieści z życia pisarzy rosyjskich: A. Puszkin, M. Lernontow, I. Turgieniew, F. Dostojewski, A. Czechow, L. Tołstoj. Wydawnictwo „Progress”, Moskwa: 268 ss.

 Leśmian Bolesław

Głowiński M. 1987: Wiersze Bolesława Leśmiana. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa: 116 ss.

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Mach Wilhelm

Termer J. 1978: Wilhelm Mach. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 163 ss.

 Majakowski Włodzimierz

Balcerzan E. 1984: Włodzimierz Majakowski. Czytelnik, Warszawa: 177 ss.

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Malraux Andre

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Mann Tomasz

Honsza N. 1972: Nad twórczością Tomasza Manna. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice: 232 ss.

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

Wydmuch M. 1979: Tomasz Mann. Wiedza Powszechna, Warszawa: 301 ss.

Mann V. 1966: Było nas pięcioro: wizerunek rodziny Mannów. Czytelnik, Warszawa: 364 ss.

 Mickiewicz Adam

1957: Adam Mickiewicz: księga pamiątkowa w stulecie śmierci poety: portrety, ilustracje, dokumenty oraz wybrane fragmenty dzieł i listów poety. Wydawnictwo „Sztuka”, Warszawa: 653 ss.

Boy-Żeleński T. 1949: O Mickiewiczu. „Czytelnik”, Kraków:308 ss.

Bukowski A. 1959: Kult Adama Mickiewicza na Pomorzu. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk: 23 ss.

Gomolicki L. 1949: Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji 1824 – 1829. Książka i Wiedza, Warszawa: 377 ss.

Gomolicki L. 1950: Mickiewicz wśród Rosjan. „Książka i Wiedza”, Warszawa: 162 ss.

Jastrun M. 1955: Szkic o Adamie Mickiewiczu. Wydawnictwo „Polonia”, Warszawa:

74 ss.

Jastrun M. 1955: Mickiewicz. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 593 ss.

Jastrun M. 1963: Mickiewicz. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 514 ss.

Jastrun M. 1950: Mickiewicz: tom pierwszy. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 258 ss.

Jastrun M. 1951: Mickiewicz: tom pierwszy. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 258 ss.

Jastrun M. 1950: Mickiewicz: tom drugi. Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa: 302 ss.

Jastrun M. 1963: Mickiewicz. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 514 ss.

Jastrun M. 1949: Poeta wolności i braterstwa. Warszawa: 32 ss.

Kawyn S. 1957: W kręgu kultu Mickiewicza: szkice fenograficzne. Zakład Narodowy im Ossolińskich, Łódź: 96 ss.

Łubieński T 1998: M jak Mickiewicz. „Świat książki”, Warszawa: 315 ss.

Pigoń St. 1960: Zawsze o nim: studia i odczyty o Mickiewiczu. Wydawnictwo Literackie, Kraków: 287 ss

Sawrymowicz E. 1955: Adam Mickiewicz. Wiedza Powszechna, Warszawa: 131 ss.

Strumph-Wojtkiewicz St. 1955: Droga Mickiewicza. Wydawnictwo „Polonia”, Warszawa: 86 ss.

Sudolski Z. 1995: Mickiewicz: opowieść biograficzna. Wydawnictwo Ancher, Warszawa: 918 ss.

Szyper H. (oprac.) 1949: Mickiewicz pisarz demokratyczny: wybór prozy publicystycznej Mickiewicza. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa:144 ss.

Ważyk Adam.1951: Mickiewicz i wersyfikacja narodowa. Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa: 143 ss.

Weintraub W. 1982: Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 453 ss.

Witkowska A. 1980: Wielcy Romantycy Polscy: sylwetki: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid. Wiedza Powszechna, Warszawa: 288 ss.

Zielińska M. 1984: Mickiewicz i naśladowcy: studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 247 ss.

 Miłosz Czesław

Chrząstkowska B. 1982: Poezje Czesława Miłosza. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa: 191 ss.

 Miriam (Zenon Przesmycki)

Koc B. 1980: Miriam: opowieść biograficzna. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 387 ss.

 Modrzewski Frycz  Andrzej

Starnawski J. 1981: Andrzej Frycz Modrzewski: żywot, dzieło, sława. Wydawnictwo

Łódzkie, Łódź: 253 ss.

 Morsztyn Jan Andrzej

Sokołowska J.1965: Jan Andrzej Morsztyn. Wiedza Powszechna, Warszawa: 218 ss.

    Nałkowska Zofia

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

Wójcik W. 1973: Zofia Nałkowska. Wiedza Powszechna, Warszawa: 432 ss.

Pieńkowska E.1975: Zofia Nałkowska .Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa: 375 ss.

 Newerly Igor

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Niemcewicz Julian Ursyn

Pauszer-Klonowska G. 1973: Polska jego miłość. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin: 592 ss.

 Norwid Cyprian Kamil

Inglot M.(oprac.) 1983: Norwid: z dziejów recepcji twórczości. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 576 ss.

Witkowska A. 1980: Wielcy Romantycy Polscy: sylwetki: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid. Wiedza Powszechna, Warszawa: 288 ss.

Wyka K. 1989: Cyprian Norwid studia, artykuły, recenzje. Wydawnictwo Literackie, Kraków: 370 ss.

 Nowak Tadeusz

Brudnicki J. Z. 1987: Tadeusz Nowak. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 202 ss.

 Orkan Władysław

Dużyk J. 1980: Władysław Orkan. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 568 ss.

Warneńska M. 1961: Śladami pisarzy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 305 ss.

 Orzeszkowa Eliza

Detko J. 1971: Eliza Orzeszkowa. Wiedza Powszechna, Warszawa: 466 ss.

Warneńska M. 1961: Śladami pisarzy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 305 ss.

 Paustowski Konstanty

Drawicz A. 1972: Konstanty Paustowski. Wiedza Powszechna, Warszawa: 323 ss.

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Pawlikowska_Jasnorzewska Maria

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Petofi Sandor

Illyes G. 1972: Sandor Petofi. Wiedza Powszechna, Warszawa: 333 ss.

 Petrarka

Parandowski J. 1975: Petrarka. Czytelnik, Warszawa:197 ss.

   Pol Wincenty

Majchrowski S. 1982: Wincenty Pol: szkic biograficzny. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin: 227 ss.

 Prószyński Kazimierz

Jewsiewicki W. 1974: Kazimierz Pruszyński. Wydawnictwo Interpress, Warszawa: 139 ss.

 Prus Bolesław

Kulczycka-Saloni J. 1946: Bolesław Prus. Spółdzielnia Wydawnicza „Polonista”, Łódź: 176 ss.

Kulczycka-Saloni J. 1975: Bolesław Prus. Wiedza Powszechna, Warszawa: 554 ss.

Pauszer-Klonowska G. 1981: Trudne życie: opowieść o Bolesławie Prusie. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin: 313 ss.

Pieścikowski E. 1977: Bolesław Prus. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 162 ss.

Pieścikowski E. 1985: Bolesław Prus. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 166 ss.

Szweykowski Z. 1947: Twórczość Bolesława Prusa. Tom I. Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza, Poznań: 313 ss.

Szweykowski Z. 1947: Twórczość Bolesława Prusa. Tom II. Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza, Poznań:269 ss.

Szweykowski Z. 1972: Twórczość Bolesława Prusa. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 476 ss.

Tokarzówna K. 1981: Młodość Bolesława Prusa. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 182 ss.

Warneńska M. 1961: Śladami pisarzy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 305 ss.

 Przesmycki Zenon

Koc B. 1980: Miriam: opowieść biograficzna. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 387 ss.

 Przyboś Julian

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Przybyszewski Stanisław

Helsztyński S. 1985: Przybyszewski: opowieść biograficzna. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 585 ss.

Rogacki H.I. 1987: Żywot Przybyszewskiego. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 395 ss.

 Puszkin Aleksander

Bieliński W.: Wybór pism o Puszkinie (dzieła Aleksandra Puszkina). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 248 ss.

1949: Komitet uczczenia 150-tej rocznicy urodzin Aleksandra Puszkina 1799-1949: przewodnik po wystawie jubileuszowej. Muzeum Narodowe, Warszawa: 46 ss.

1949: Aleksander Puszkin: materiały do obchodów szkolnych dla uczczenia 150 rocznicy urodzin. Nasza Księgarnia, Warszawa: 220 ss.

1977: Bezimienna miłość: opowieści z życia pisarzy rosyjskich: A. Puszkin, M. Lernontow, I. Turgieniew, F. Dostojewski, A. Czechow, L. Tołstoj. Wydawnictwo „Progress”, Moskwa: 268 ss.

 Putrament Jerzy

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

Wisłowska M. 1966: Putrament. Agencja Autorska, Warszawa: 58 ss.

 Reymont Władysław Stanisław

Dzendzel H. 1972: O Reymoncie: wspomnienia. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 266 ss.

Lichański S. 1984: Władysław Stanisław Reymont. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa: 326 ss.

Kocówna B. 1973: Władysław Reymont. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 101 ss.

Warneńska M. 1961: Śladami pisarzy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 305 ss.

 Różewicz Tadeusz

Vogler H. 1969: Różewicz. Agencja Autorska i Dom Książki, Warszawa: 64 ss.

Gębala s. 1978: Teatr Różewicza. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 233 ss.

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Rudnicki Adolf

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Samozwaniec Magdalena

Miller-Zielińska G (red.) 1979: O Magdalenie Samozwaniec: wspomnienia. Wydawnictwo Literackie, Kraków: 223 ss.

 Sand George

Maurois A. 1976: Lelia, czyli życie Geogre Sand: tom I. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 289 ss.

Maurois A. 1976: Lelia, czyli życie Geogre Sand: tom II. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 253 ss.

 Schiller Fryderyk

Mayer H. 1956: Schiller a naród. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 79 ss.

 Schultz Bruno

Ficowski B. (oprac.) 1984: Listy, fragmenty, wspomnienia o pisarzu. Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław: 78 ss.

 

Scott Walter

Bidwell G. 1963: Walter Scott. Wiedza powszechna, Warszawa: 253 ss.

 Sienkiewicz Henryk

Baculewski J. 1956: Henryk Sienkiewicz. Wiedza Powszechna, Warszawa: 89 ss.

Krzyżanowski J. 1968: Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 286 ss.

Ładyka A. 1971: Henryk Sienkiewicz. Wiedza Powszechna, Warszawa: 496 ss.

Wachowicz B. 1985: Marie jego życia. Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa: 509 ss.

Warneńska M. 1961: Śladami pisarzy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 305 ss.

 Słonimski Antoni

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Słowacki Juliusz

Hertz P. 1950: Portret Słowackiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 273 ss.

Kleiner J. 1958: Słowacki. Zakład Narodowy im, Ossolińskich, Wrocław-Kraków: 259 ss.

Kowalczykowa A. 1994: Słowacki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 433 ss

Sawrymowicz E. 1955: Juliusz Słowacki.  Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe Wiedza Powszechna, Warszawa:262 ss.

Słowacki J. 1959: Juliusz Słowacki (1809-1849): poradnik bibliograficzny. Biblioteka Narodowa, Warszawa: 37 ss.

Słowacki J. 1951: Juliusz Słowacki 1809-1849: Księga zbiorowa w stulecie zgonu. The Polish Research Centre LTD, Londyn: 448 ss.

Terajewicz M.(oprac.) 1959: Juliusz Słowacki (1809-1849). Poradnik bibliograficzny. Biblioteka Narodowa, Warszawa: 37 ss.

Wawrzykowska-Wierciochowa D. 1986: Muza Słowackiego i Chopina: opowieść biograficzna o Marii Wodzińskiej. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa: 358 ss.

Witkowska A. 1980: Wielcy Romantycy Polscy: sylwetki: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid. Wiedza Powszechna, Warszawa: 288 ss.

Wołoszynowski J. 1958: Słowacki: powieść poetycka. Czytelnik, Warszawa: 325 ss..

 Steinbeck John

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Stendhal  ( Beyle Henri)

Lukacs G. 1951: Balzak, Stendhal i Zola. „Książka i Wiedza”, Warszawa: 66 ss.

 Strindberg August

Lagercranz O. 1988: August Strindberg. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 358 ss.

Sokół L. 1981: August Strindberg. Czytelnik, Warszawa: 160 ss.

 Szajnocha Karol

Pacławski J. 1978: Twórczość literacka Karola Szajnochy. Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Wydawnictwo PAN, Wrocław: 144 ss.

 Szaniawski Jerzy

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Szekspir Wiliam

Kott J. 1961: Szkice o Szekspirze. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 330 ss.

 Szymborska Wisława

Legeżyńska A. 1996: Wisława Szymborska. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań: 126 ss.

 Szołochow Michał

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Tołstoj Aleksy

Pietielin W. 1984: Aleksy Tołstoj. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 442 ss.

 Tołstoj Lew

Kużmińska T. 1966: Mój dom i Jasna Polana: wspomnienia. Czytelnik, Warszawa: 457 ss.

Lebrun V. 1984: Wspomnienia o Lwie Tołstoju. Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław: 157 ss.

Semczuk A. 1963: Lew Tołstoj. Wiedza Powszechna, Warszawa: 405 ss.

1977: Bezimienna miłość: opowieści z życia pisarzy rosyjskich: A. Puszkin, M. Lernontow, I. Turgieniew, F. Dostojewski, A. Czechow, L. Tołstoj. Wydawnictwo „Progress”, Moskwa: 268 ss.

 Turgieniew Iwan

1977: Bezimienna miłość: opowieści z życia pisarzy rosyjskich: A. Puszkin, M. Lernontow, I. Turgieniew, F. Dostojewski, A. Czechow, L. Tołstoj. Wydawnictwo „Progress”, Moskwa: 268 ss.

 Tuwim Julian

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

  Wańkowicz Melchior

Kąkolewski K. 1984: Wańkowicz krzepi: wywiad-rzeka. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin:119 ss.

 Witkiewicz Stanisław Ignacy

Błoński J. 1973: Stanisław Ignacy Witkiewicz jako dramaturg. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków: 21 ss.

 Wodzińska Maria

Wawrzykowska-Wierciochowa D. 1986: Muza Słowackiego i Chopina: opowieść biograficzna o Marii Wodzińskiej. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa: 358 ss.

 Wyspiański Stanisław

1971: Wyspiański w oczach współczesnych: tom II. Wydawnictwo Literackie, Kraków: 633 ss.

Natanson W. 1976: Stanisław Wyspiański. PWN, Warszawa: 150 ss.

Warneńska M. 1961: Śladami pisarzy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 305 ss.

 Zapolska Gabriela

Rurawski J. 1981: Gabriela Zapolska. Wiedza Powszechna, Warszawa: 401 ss.

Bieniasz J. 1960: Gabriela Zapolska: opowieść biograficzna. Zakład Narodowy im, Ossolińskich, Wrocław-Kraków: 335 ss.

 Zegadłowicz Emil

Szymanowski K. 1986: Narcyz: rzecz o Zegadłowiczu powieściopisarzu. Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław: 334 ss.

 Zola Emil

Lukacs G. 1951: Balzak, Stendhal i Zola. „Książka i Wiedza”, Warszawa: 66 ss.

 Żeleński (Boy) Tadeusz

Maciąg Wł. (red.): Autorzy naszych lektur: szkice o pisarzach współczesnych. Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 424 ss.

 Żeromski Stefan

Sowiński A. 1954: Lata szkolne: opowieść o Stefanie Żeromskim. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 337 ss.

Jakubowski J. Z. 1967: Nowe spotkanie z Żeromskim: studia — szkice — polemiki. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 288 ss.

Jakubowski J. Z. 1985: Stefan Żeromski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 118 ss.

Borowy W. 1960: O Żeromskim: rozprawy i szkice. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa: 318 ss.

Maciąg W. 1972: Żeromski — opowieść o wierności. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice: 470 ss.

Maciąg W. 1964: Żeromski — opowieść o wierności. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice: 363 ss.

Hutnikiewicz A. 1987: Żeromski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 457 ss.

Warneńska M. 1961: Śladami pisarzy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 305 ss.

   
   
© I ALO